Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Vakfımız ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM)’ın işbirliğinde düzenlenen Nasreddin Hoca Etkinliği 30 Eylül- 2 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Fazıl Tekin, Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emine Kolaç, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Mahur Tulum ve çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından “Çocuk Gözüyle Nasreddin Hoca Kompozisyon Yarışması” ve “Nasreddin Hoca Mizahi Kısa Öykü Yarışması” sonuçları açıklandı ve ödülleri sahiplerine Anadolu Üniversitesi Rektörü ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve  Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay tarafından takdim edildi. Sempozyum alanında yer alan stantımızda ise katılımcılar Türk Dünyası Kitaplığı’nı inceleme fırsatı buldular.

 

Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emine Kolaç, yaptığı açılış konuşmasında “Nasreddin Hoca, Türk kültürünün temel direklerinden biridir. Türkistan’dan Macaristan’a, Sibirya’dan Kuzey Afrika’ya kadar Türk’ün ayak bastığı her yerde; Molla Nasreddin, Afandi, Avanti, Hoca Nasr gibi değişik adlarla karşımıza çıkan Nasreddin Hoca, bütün Türk Dünyası’nın ortak değerlerinden biridir. Nasreddin Hoca, yüzyıllar öncesinden bugüne kadar hayatta olmadığı dönemlerde dahi fıkralarıyla toplumu eğiterek evrensel bir bilge kimliğini kazanmıştır.“diyerek Nasreddin Hoca’nın kültürümüzde edindiği yere değindi. Vakfımızla ortaklaşa düzenlenen sempozyumda Türk Edebiyatının ve geleneğinin de önemli bir parçası olan Türk mizah ustası ve bilgesi Nasreddin Hoca’nın ve fıkralarının değerlendirilmesini temel alan bilimsel ortamın ilgili literatüre katkı getirmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

 

Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan “Böylesine anlamlı bir konuda düzenlenen uluslararası bir sempozyuma, Anadolu Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz.“ diyerek başladığı konuşmasını “Biz, bundan iki yıl önce Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi adı altında bir merkez kurduk. Türk Dünyası Vakfı da bu Ajansın devamı niteliğinde Türk Dünyası’nın önemli olay ve şahsiyetlerine yer ayıran, onlarla ilgili etkinlikler yapan çok değerli bir vakıf hüviyetini kazandı. Biz de Türk Dünyası’nın bir üniversitesi olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Dünyası’nın önemli olay ve şahsiyetleriyle ilgili bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Nasreddin Hoca, dünyaya mâl olmuş bir şahsiyettir kendisi sadece Eskişehir ile sınırlandırılamaz. Ancak biz de böyle önemli bir şahsiyetin torunları olmaktan, onun doğduğu, yaşadığı mekânda bulunan insanlar olarak mutluluk duyduğumuz için herkes gibi Nasreddin Hoca’yı sahipleniyoruz ve bundan sonra da sahiplenmeye devam edeceğiz.” şeklinde sürdürerek sempozyuma desteğini sundu.

 

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Fazıl Tekin ise, konu üzerinde çalışan akademisyenler için Nasreddin Hoca’nın başlı başına bir hazine olduğunu vurgulayarak, “Biz Türk Dünyası Vakfı olarak kadim kültür ve medeniyetimizin yaşadığı ülke ve bölgelerdeki halklar arasında dostane ilişkiler kurarak ortak dil, tarih, sanat, gelenek ve görenekleri araştırarak somut ve somut olmayan kültürel mirası ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacındayız. Vakfımızın böyle bir organizasyonda yer alması, bize amaçlarımıza hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşatmaktadır.” şeklinde konuştu.

 

Üç gün süren sempozyumda eş zamanlı olarak toplam sekiz oturum gerçekleştirildi. Toplam 74 bildirinin sunulduğu sempozyumda ayrıca UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından bir yuvarlak masa toplantısı da yapıldı.

 

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde sürdürülen sempozyum, Nasreddin Hoca’ya yönelik bilimsel çalışmaları, araştırmaları paylaşmak, bu alanda bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak amacıyla yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarını bir araya getirdi. Sempozyumda konuşmacılara, bildiri sunumlarına, panellere ve sosyal etkinliklere de yer verildi.


 

Yukarı Çık
Eskişehir Web Tasarım