Seyyid Sultan Şücaaddin Veli hakkında çok önemli bilgiler veren Velâyetname-i Sultan Sücaaddin’ e göre Şeyh Sücaaddin, XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış; Çelebi Mehmed, II. Murad dönemlerini görmüş, Rum abdalları zümresine mensup önemli bir kimlik, karizmatik Türkmen dedelerindendir. Ancak bununla birlikte doğum ve ölüm tarihi, ailesi ve yaşamı ile ilgili birçok olgu bugün için açık değildir.

 

Külliye imaret alanı (Kırklar Meclisi, Dervişler Evi Mutfak, Erzak Evi ve Fırın), Şeyh Şücaaddin Veli Hazretleri’nin Türbesi, Timurtaşoğlu Mürvet Ali Paşa Türbesi ile camiiden oluşmaktadır.

 

İlk olarak 15. yy başlarında Kırklar Meclisi olarak isimlendiren imaret alanı inşa edilmiştir. 1520’li yılların başında (Yavuz Sultan Selim Dönemi) Dervişler Evi, Mutfak, Erzak Evi ve Fırın bölümleri inşa edilmiştir. Sonrasında Şeyh Şücaaddin Veli Hazretlerinin vefatı ile birlikte Timurtaşoğlu Mürvet Ali Paşa tarafından türbesi yapılmıştır. Daha sonra Timurtaşoğlu Mürvet Ali Paşa Türbesi ve en son camii inşa edilmiştir.

 

En kapsamlı restorasyon/ yenileme çalışması 1893’de camiinin inşa edilmesi ile gerçekleşmiştir.

 

1974’lü yıllarda tekrardan restorasyon ve yenileme çalışması yapılmış olup 2000’li yıllarda tekrardan restorasyon çalışması gerekliliği tespit edilerek 2005 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon/restitüsyon/röleve projeleri çizdirilmiş ancak uygulaması yapılmamıştır.

 

2013 yılında Türk Dünyasına ev sahipliği yapan Eskişehir ilimizde kurulan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu tarafından Külliye’nin restorasyon işlemleri kalıcı eserler kapsamında gündeme alınmış ve restorasyonun yaptırılmasına karar verilmiştir.

 

Proje kapsamında iki türbe, bir camii, üç imaret alanı ve 7.000 m2 peyzaj alanının çalışmaları tamamlanmıştır. Sonrasında Külliye arazisine çevresinde bulunan 12.500 m2 arsa, ilgili sahiplerinden satın alınmış ve Külliye sınırlarına dâhil edilmiştir. Dahil edilen araziler üzerinde ziyarete gelen misafirler için bay WC, bayan WC, engelli WC, Gasilhane, Kesimhane, Mutfak ve Kafeterya inşa edilmiştir. Ayrıca ilgili Sosyal Tesis harici kalan 11.500 m2 alanın peyzaj otomatik sulama ve bitki serimi de gerçekleşmiştir.

 

Külliyenin çalışmaları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilen 2. Uluslararası 22. Ulusal Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Anma Etkinlikleri ve açılış töreninde Türk tarihinde yer alan ünlü şahsiyet için iki farklı tören bir arada gerçekleştirilmiştir (Horosan’dan Balkanlara Sücaaddin Veli Kültü Paneli ve Seyitgazi-Arslanbeyli Köyü Sücaaddin Veli Anma Etkinlikleri programı). Gerçekleştirilen faaliyete içinde akademisyenlerin, yazarların, Alevi kültürünün önde gelen isimlerinin, din adamlarının da yer aldığı yurtdışından 400 kişi, toplamda yaklaşık 8.000 ziyaretçi katılımda bulunmuştur.