Türk Dünyası Vakfı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi’nin desteğiyle,  Eskişehir ilindeki sanatsal beceri, okuma, yazma, yaratıcı düşünme yeteneği olan ve çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan Eskişehir Düşünce Okulu projesi, 2017 yılından itibaren Türk Dünyası Vakfı tarafından sürdürülmektedir.

 

Her hafta edebiyattan sanata, müzikten sinemaya birbirinden farklı konuların işlendiği atölyelerde, alanlarında uzman konuklarla metinler arası ve disiplinler arası bilgi paylaşımı sağlayarak atölye çalışmalarına devam etmektedir. Yapılan gezilerde kültürel bellek oluşturma ve milli-manevi değerleri özümseme gayesi yürütülmektedir. Gençlerin köklerine ait unsurları benimseyip geleceğe taşıyacak bilgi birikimine sahip olmaları için çaba sarf edilmektedir. 

 

 Okuyan, düşünen, araştıran ve sorumluluklarının farkında yetişkinler olmaları için gençlere yol gösteren Türk Dünyası Vakfı, özgüvenli, saygılı ve etkili iletişim kurabilmeleri için gençlerin de söz aldığı, tartıştığı ortamlar oluşturmaktadır.

 

Atölyeler; öğrencilere ilgi alanlarına dair mesleki edinimler kazandırmakla beraber, sistemli düşünme, sahip olduğu yetenekleri keşfetme, içinde yaşadığı dünyayı anlama ve anlamlandırma, soru sorabilme ve fikir üretebilme becerilerini de kazandırmayı hedeflemektedir.

 

15 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile 3. dönemine başlayan Düşünce Okulu, 200 öğrenci ve 10 atölye ile çalışmalarına devam etmektedir.

Yukarı Çık
Eskişehir Web Tasarım