“Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu” Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından düzenlenmiş ve farklı disiplinlerde kültürel değerlerimiz ele alınmıştır. Sempozyumda sunulan bildirilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu kitap, konuyla ilgilenenler için uluslararası boyutta kaynak eser niteliğindedir.