Türk Dünyası 2013 Kültür Başkenti Eskişehir hakkında hazırlanan bu çalışma, şehrin tarihî derinliğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca şehri geniş bir perspektifle gözler önüne seren bu çalışma, bir bakıma Türk dünyasının kalbinin attığı Eskişehir’le ilgilenenlere kılavuzluk etmektedir.