Kırgız halkının büyük ozanı, bestekârı ve düşünürü Toktogul’un doğumunun 150. yılı olan 2014 yılı Türk Kültür Teşkilatı tarafından bütün Türk dünyasında Toktogul Yılı olarak ilan edilmiştir. Türk dünyasına onun hayatını, düşüncelerini, yaşadığı dönemin çalkantılarını anlatan şiirleri ve kıymeti hiçbir zaman azalmayacak, aksine Kırgız profesyonel müzik sanatı geliştikçe onun tükenmez kaynağı olarak değeri daha da artacak besteleri ile ezgilerinin en iyi şekilde tanıtılması gerekmektedir. Bu gaye ile yola çıkılan bu çalışmada, şiirlerle örülen nağmelere dökülen bir ömrü Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan Türkçesi olmak üzere Türkçenin 6 şivesi 6 ayrı baskıda anlatmaktadır.