Stok: 100

Kırım Türklerinin tamamı bir gecede yerlerinden yurtlarından çıkarılarak çok ağır koşullarda Türkistan, Urallar ve Sibirya’ya sürgün edilmiştir. Ne yazık ki sürgün esnasında çoğu hayatını kaybetmiştir. Çok sayıda insanın yollarda ve Karadeniz’de hayatını kaybetmesine sebep olan göçler sırasında da yaşanan güçlükler, çileler zulme maruz kalan insanların benliğinde derin ve  yol açmıştır. Halk türküleri âdeta yaşanan olayların bir fotoğrafı gibidir. Bu kitap, türkülerle Kırım Türklerinin acılarını, sevinçlerini gözler önüne sermektedir.