Stok: 100

Türkçe yazılıp söylenen şiirin coğrafyası elbette Anadolu ile sınırlı değildir. Zira Türkçe asırlar boyunca Anadolu dışında da egemen bir edebiyat dili olmuştur. Dünya küresinin doğusundan batısına geniş bir coğrafyada farklı şive ve lehçelerle hayat bulan Türkçenin Kıbrıs ve Balkanlarda da köklü bir şiir geleneği vardır. Birbirinden değerli şiirleri bir araya getiren bu kitap, Kıbrıs ve Balkanlardaki şiir geleneğini yansıtması bakımından önemli bir çalışmadır.

Eskişehir Web Tasarım