Çağdaş Gagauz öykülerinden bir derleme niteliğindeki bu eser Gagauz edebiyatının önemli yazarlarından örnekler sunmaktadır. Türk dünyası edebiyatlarına ilgisi olanların beğenisine sunulan bu çalışma, Gagauz edebiyatının günümüzde geldiği noktayı göstermesi bakımından önemlidir.