Stok: 100

Dünya üzerinde üç kıtaya yayılmış birçok kültürü etkilemiş olanTürk topluluklarının dil, inanç, kök, açısından ortak yönlere sahip olduklarının bir göstergesi olan doğum, evlenme ve ölüm merasim gelenekleri zamanla değişiklik göstermiş olsa da uygulama ve onun altında yatan düşünce bakımından farklılıklar göstermemektedir. Bu kitap, Türk topluluklarının geleneksel ritüelleri açısından tarihe ve gelecek kuşaklara ışık tutacak bir rehber olacaktır.