Stok: 10

Hz. Muhammed’e duyulan derin aşk ve hasreti Türk dünyasının büyük şairi Fuzulî “Su Kasidesi” ismiyle bilinen şiiriyle dizelere dökmüştür. Fuzulî’nin yazdığı ve 32 beyitten oluşan bu ünlü şiiri, beyit beyit açıklayan kitap; Su Kasidesi’ni özellikle gençlerin seveceği ve anlayacağı bir üslup ve anlatımla ele almıştır. Kitapta şiir üzerinden edebî sanatlar da açıklanmış, böylece hem güzel söz söyleme yöntem ve tekniği hem de “edebî sanatlar” konusu uygulamalı ve örnekli yer bulmuştur. Kitapta ayrıca Su Kasidesi Sözlüğü okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Su Kasidesi’ni Kur’anî bir yorumla ele alan bu kitap; bu şiirin birçok dizesinin arkasında bir fon gibi yükselen Kur’an-ı Kerim’den âyetleri gözler önüne sermektedir.