Bu kitap “Sultanönü”nün “Eskişehir”e doğru uzanan tarihî yolculuğunu ele almaktadır. Şehrin, bilinen ilk Türkçe ismi olan Sultanönü, Selçuklulardan günümüze doğru akan zaman içinde “Eskişehir” adını almış ve bu sürede şehir, tarihin seyrini değiştiren kilit nokta olmuştur hep. Şehir kültür ve tarihine dair önemli bilgileri içeren bu çalışma, kaynak eser niteliğindedir.