Özbekler ve Özbek Türkçesini son derece titiz ve tafsilatlı bir şekilde ele alan bu çalışmada modern Özbek alfabesi kullanılarak yapılan gramer çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Özbek Türkçesinin Türkiye’deki üniversitelerde okutulup öğrenilmesi adına son derece önemli ve güncel olan bu çalışma metin çeşitliliği ve sözlük ile de desteklenmiştir. Kitap, konuyla ilgili araştırma yapanlar için kaynak eser niteliğindedir.