İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından hazırlanan seksen yıldır merak edilen, otuz yıl “gerçekten yakıldı mı, yoksa bir yerlerde saklı duruyor mu” diye endişeli temennilerle anılan, nihayet yirmi yıl önce, “yakanların” açık itirafı sonucu, üzüntüler içinde varlığından hemen hemen ümit kesilen “Meal”, şimdi -üçte biri ile de olsa- işte karşımızda…