Bilge kişi, sahip olduğu manevi varlıkları, insanlığın hizmetine sunan hasenat sahibi kimsedir. Bilge; doğduğu, yaşadığı şehre ve o diyarın insanına hizmet eden bir “hem-şehridir”. Bu kitap gönül dünyamızda müstesna bir yere sahip olan bilgeleri Eskişehir ekseninde yâd eden bir çalışmadır. Konuya ilgi duyanların severek okuyacağı bir kitap olmasının yanı sıra araştırmacılar için de kaynak eser niteliğindedir.