04.05.2021

Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın kurucularından Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı nedeniyle 2021 yılı, UNESCO tarafından “Yunus Emre’yi Anma Yılı” kapsamına alınmış, Cumhurbaşkanlığı tarafından da 2021 yılı “Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün (YUMER) yürütücülüğünde, Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi), Osmangazi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi), Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Dünyası Vakfı, Mihalıççık Belediyesi, Eskişehir Türk Ocağı, Türk Dünyası Vakfı, Yunus Emre Vakfı paydaşlığında, 7-9 Mayıs 2021 tarihinde “Uluslararası Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe (YU-DİL)” adlı bir “Bilgi Şöleni”nin düzenlenmiştir.

Bilgi Şöleni, Zoom Meeting platformu üzerinden çevrimiçi 7131246489 ID ile giriş yapılarak gerçekleştirilmiştir.  

 

ULUSLARARASI YUNUS EMRE VE DÜNYA DİLİ TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ (YU-DİL)

 

PROTOKOL KONUŞMALARI

(07.05.2021/09.00-10.00/ Eskişehir Vilayet Meclis Salonu)

 

AÇILIŞ OTURUMU

10.30-12.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet İNAM

Yunus’un Sırrı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi İhsan FAZLIOĞLU

Varlık'ı çentiklemek: 'Kendilik' üzerine Yunusca bir soruşturma...

Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ

Yunus’u Okumak, Yunus’la Okumak: Gönülden Dile

Prof. Dr. Levent BAYRAKTAR

Milli ve İnsani Varoluşun Temeli: Dil, Düşünce ve Değer

 

  1. OTURUM (14.00-15.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahit TÜRK

Prof. Dr. Nurşat JUMADİLOVA

Yunus Emre Çağında Anadolu’nun Umumi Vaziyeti

Dr. Huraman HÜMMƏMMTOVA

Yunus Əmrə Şeirlərində  Bəzi Arxaik Sözlərin Leksik Məna Çalarları (Yunus Emre Şiirlerinde Bazı Arkaik Kelimelerin Anlam İncelikleri)

Prof. Dr. Ali AKAR

Yunus Emre Şiirinin Dil Kaynakları

Prof. Dr. Yusuf KILIÇ

Sümerce-Türkçe Ortak Sözcüklerden Örnekler

 

  1. OTURUM (16.00-17.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut TOK

Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ

Yunus Ne Der?

Prof. Dr. Vahit TÜRK

Türk Yazı Dili ve Yunus Emre Divanı'nda Alıntı Sözler Üzerine

Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN

Yunus Emre’de Dil, Söz ve Şiir

Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN

Yunus Emre’de ve Türk Tasavvuf Edebiyatı’nda Yüz

 

 

 

08 MAYIS 2010 CUMARTESİ

  1. OTURUM (08.00-09.45)

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Kemal POLAT          

Prof. Dr. Kalamkas KALYBAYEVA

Kazak ve Türk Halklarının Deyimler Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Tog‘ayev TO‘LQİN MAMANAZAROVİCH

Özbekistan’da Geçen Yüzyılın 20'lı Yıllardaki Yazı (Alfabe ve İmlâ) Reformları

Doç. Dr. Tavaldieva Gülbahar NİSHANOVNA

Yunus Emre Yaratıcılığının İncelenmesi

Dr. Azımova DİLDORA

Ahmet Yesevi ve Yunus Emre

Arş. Gör. Davron Abdukahharoviç MUTALOV

Özbek ve Türk Dillerinde Cümle Fiilleri

 

  1. OTURUM (10.00-11.30)

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Eşikteki Derviş Yunus Emre

Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT

Yunus Emre’de Realist Tasvirler ve Tabiat Unsurlarının Görünüşü

Prof. Dr. Metin EKİCİ

İnternet Ortamında Yunus Emre Şiirleri

Dr. Bakıt MURZARAİMOV        

Kırgızistan Yunusları

  

 

  1. OTURUM (12.00-13.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet BURAN

Prof. Dr. Ayşe İLKER

Yunus’tan Günümüze Ulaşan Söz Kalıpları

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

Yunus Emre Divanında Organ İsimleriyle Kurulan Deyimler

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARATAŞ

Yunus Emre’nin Türkçesinde Bilişsel Söz Varlığı

Arş. Gör. Gökhan ÖZCANER

Risaletü’n Nushiyye’de Yönlendirme Kipliği

 

 

  1. OTURUM (14.00-15.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL

Yunus Emre Şiirlerini Tefrik Etmek İçin Bir Üslup Şablonu Denemesi

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

Yunus Emre'nin Dil Arayışında Nihaî Sınır: Kudret Dili

Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ

Türkçe’nin Şiir Dili Olmasında Yunus Emre’nin Rolü

Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL

Karaman ve Fatih Nüshaları Bağlamında Yunus Emre’nin Söz Varlığında Doğu Türkçesi’nin İzleri

 

  1. OTURUM (16.00-17.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe İLKER

Prof. Dr. Ahmet BURAN

Türkçe Kavramının Tarihi Kaynaklarda Gösterilişi

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

Yunus Çağında Türk Şiiri

Prof. Dr. Funda TOPRAK

Yunus Emre’de Dünya ile İlgili Metaforlar

Dr. Karlygash ASHIRKHANOVA

Yunus Emre’nin Hoşgörüsü Bağlamında Kazak Kültüründe Hoşgörü Kavramı

 

 

 

09 MAYIS 2010 PAZAR

  1. OTURUM (10.00 – 11.30)

      Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin EKİCİ

 Prof. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN

Tevfik Otman Baba Mecmuası Örneğinde Alevi-Bektaşi Kültüründe Yunus Emre

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

Yunus Emre’de İnsan ve Toplum Tasarımının Farklı Boyutları

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Söz Bahrinde Yunus Emre

Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE

Yunus Emre Divanında Metaforik Kaplar

 

  1. OTURUM (12.00-13.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

Prof. Dr. Ercan ALKAYA

Yunus Emre'den Türk Dünyasına Atasözlerimizde Dilin ve İletişimin Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Salih Mehmet ARÇIN

Yunus Emre Şiirlerinin Türk Lehçelerine Aktarıları Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Nergis BİRAY

Yunus Emre’nin Türkçeciliği

Doç. Dr. Nigar Eldar HASANOVA

Yunus Emre’nin Dil Sanatkârlığı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ATABEY

Oğuz Türkçesi’nin Yazı Dili Olmasında Yunus Emre’nin Yeri

 

  1. OTURUM (14.00-15.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

Prof. Dr. Turgut TOK

Yunus Emre’nin Şiirlerinde Diyalektolojik Özellikler

Doç. Dr. Himmet BÜKE

Yunus Emre Divanı Nüshaları ve Yunus’un Dili

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

Türkistan’da Yesevi Türkiye’de Yunus

Dr. Ögr. Üyesi Nazım MURADOV

Her Mısrası Lengüistik Bir Hadise Olan Yunus Emre Şiiri Üzerine

 

 

DEĞERLENDİRME OTURUMU

16.00-17.00

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Prof. Dr. Ali AKAR

Doç. Dr. Kamil SARITAŞ