2012 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını Astana'dan devralan Eskişehir'de kurulan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'nın gayesi Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırarak ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıcı kılmak; bilimsel, kültürel, sanatsal araştırma, inceleme ve etkinlikler yaparak, kültürel birliği ve dayanışmayı sağlamaya çalışırken dünya barışına, uygarlığına, bilime ve sanata katkıda bulunmak; Türk kültürünün sevgi, hoşgörü ve akılcılık ilkelerine dayandığının bilinci içinde, Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine, yaygınlaştırılmasına çalışmak, bu yolda uygarlığa, dünya barışına ve insan haklarına hizmet etmek; Türk dünyası halklarının ortak geçmişini, tarihini, dil ve edebiyatını, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alan bilimsel araştırmaları güçlendirmek; ulusal tarihi, ana dili, edebiyatı, kültür ve sanatı, gelenek ve görenekleri gelecek kuşaklara aktarmak için ortam hazırlamak; uluslararası ilişkilerde yeni dengelerin kurulmasını göz önüne alarak, bölge ve dünya çapında yeni kültürel yapılaşmayı desteklemek olarak belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda pek çok kalıcı eser ortaya koyan ve etkinlik düzenleyen Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, Eskişehir'e bugünkü dokusunun kazandırılması ve kazandığı sıfata uygun şekilde Eskişehir'in geliştirilmesinde büyük fayda sağlamıştır.

 

Vakfımızın amacı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı gayesi ve Vakıf gayemiz çerçevesinde bilimsel ve kültürel faaliyetler kapsamında etkinlikler ve yarışmalar düzenlemek, sanatsal faaliyetler konusunda görsel, düşünsel ve işitsel alanlarda eserlerin ortaya konması için gerekli ortamların hazırlanmasına destek olmak ve zanaatkarları desteklemek, eğitsel alanda faaliyetlerde bulunmak, basılı, sesli, görüntülü ve elektronik yayınlar yapmak, tanıtım faaliyetleri kapsamında vakfın gayesi çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak,  mimari ve anıtsal eserlerin projelendirilmesinden nihai halini alış süresine değin çalışmalar yürütmek, gayesi çerçevesinde kurs, okul ve benzeri kurumların kurulmasını, desteklenmesini sağlamak ile gelir getirmesi amacıyla ticari işletmeler kurmak ve etkinlikler düzenlemektir.

 

Bu etkinlikler Vakfımızın gayesi çerçevesinde öncelikle Eskişehir'e, Türkiye'ye ve Türk coğrafyasına hizmetle sınırlı olup Türk kültür ve medeniyetinin korunması, tanıtımı ve geliştirilmesi için hizmet esasında faaliyetlerimiz şekillenmektedir.