Avrasya Yazarlar Birliği, ilki 2015 yılında gerçekleştirilen tiyatro eseri yarışmasının ikincisini Türk dünyasının ortak değeri "Dede Korkut" adına düzenlemektedir.

Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması Avrasya Yazarlar Birliği’nin organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün desteği, TÜRKSOY ve Vakfımızın işbirliği ile düzenlenmektedir. Yarışmayı Türk Devlet ve Topluluklarında yazarlar birlikleri ve edebiyat dergileri desteklemektedir.

 

Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışma Şartnamesi

Konu: Serbest

Türü: Serbest ( çocuk oyunları, kısa oyunlar ve uyarlama oyunlar hariç),

Yarışmanın Dili:  Eserlerin Türkçe, Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatar, Gagauz, Karaçay-Malkar, Kumuk, Uygur, Hakas, Altay, Saha, Tuva Türk edebî dil ve lehçelerinde yazılmış olması gerekir.

Yarışma herkese açıktır, yaş sınırlaması yoktur.

Her yazar, yarışmaya tek eserle katılabilir.

Yarışmaya gönderilecek eserler sahneleme tekniğine uygun olarak yazılmalıdır

Eserler özgün olmalı; herhangi bir eserden esinlenme, aktarma ya da uyarlama olmamalıdır.

Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış ve sahnelenmemiş olması gerekmektedir.

Yarışmaya gönderilecek eserler; bilgisayarda A4 kağıt ebadında, Times New Roman yazım fontu, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Eserler en çok iki perdelik olmalıdır.

Yarışmaya gönderilecek eserler üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. Rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

Yarışmaya katılacak eserler 6 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca eserin yer aldığı zarfın içine word formatında hazırlanmış dosya, CDye yüklenmiş olarak konacaktır.

Yarışmacı; kimliğini, açık adresini, biyografisini ve 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp eserlerin yer aldığı büyük zarfın içine koyacaktır. E posta ile gönderilen eserlerde bu bilgiler maile ayrıca eklenecek ve yarışma sekretaryasında yarışma sonuna kadar saklanacaktır.

Yarışmada yer alacak eserler  "Avrasya Yazarlar Birliği Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A Altındağ/ ANKARA" adresine elden veya posta ile ulaştırılabileceği gibi dedekorkut@ayb.org.tr adresine  e posta  ilegönderilebilecektir.

Yarışma yönetimi gerekli gördüğü hallerde ön eleme jürisi oluşturabilir.

Eserlerin değerlendirilmesi Türkiye Türkçesi'ne tercüme edilen metinler üzerinden yapılacaktır.

Yarışmaya katılan eserler,  dereceye girsin veya girmesin, geri gönderilmeyecektir.

Yarışmada ödül kazanan eserler T.C. Devlet Tiyatroları repertuarına teklif edilecektir.

Eser Değerlendirme Kurulunda (jüri) görev alan üyeler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

Yarışma Takvimi

 

Yarışmanın Duyurulması              :  15.04.2017

Eserlerin Son  Teslim  Tarihi        :  30.09.2017

Yarışma Sonucunun Açıklanması  :  15.11.2017

Ödül töreni                                 :  Aralık  2017

 

 YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Birinciye             : 15.000 (On beş bin  Türk Lirası)

İkinciye              : 10.000 ( On bin Türk Lirası)

Üçüncüye            : 5.000 ( Beş bin Türk Lirası)

Mansiyon            : 2.500  ( İki bin beş yüz Türk Lirası)

 

Katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz.

Yukarı Çık
Eskişehir Web Tasarım