Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1984 yılında mezun olmuş; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Halk Edebiyatı alanında Yüksek Lisans (1987) ve Doktora (1991) yapmış, 1995 yılında Halk Bilimi Doçenti,  2002 yılında aynı alanda Profesör olmuştur. 

 

Hâlen görev yapmakta olduğu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öncesinde Gazi, Hacettepe, Ahmet Yesevi, Tunus Dokuz Nisan, Tunus Kartaca, Hitit, TOBB ETÜ, Kazakistan Al Farabi ve Bilkent Üniversitelerinde tam ve yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bu üniversitelerde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde halk bilimi, kültür araştırmaları, somut olmayan kültürel miras ve yabancılara Türkçe öğretimi alanlarında dersler vermiş ve tezler yönetmiştir.

 

2002 yılında tam zamanlı olarak çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi ve görev yaptığı fakültenin 2018 yılında yeni kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine katılmasıyla çalışmalarını yeni Üniversite adıyla sürdürmektedir. 2003 yılında Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin ve 2005 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinin ve Türk Halk Bilimi Bölümünün kuruluş çalışmalarını yürütmüş ve yöneticilik görevlerini üstlenmiştir.  

 

2003 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması, 2005 yılında ise Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmelerinin yazım çalışmalarına Hükûmetler Arası Uzman olarak katılmıştır.

 

2006 yılında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2010 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ve 2011 yılında ise Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

 

2006 yılından beri aralıksız olarak faaliyetlerini yürüten UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Kurucu Başkanıdır. 2008-2010 yılları arasında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilî Listesine yapılan başvuruları değerlendiren Alt Organ’ı oluşturan altı Uluslararası Uzmandan biri olarak görev yapmıştır.

Türkiye’de halk bilimi ve Somut Olmayan Kültürel Miras konusundaki Müze, Enstitü, Bölüm ve Merkezin kuruluş çalışmalarını yürüten, danışman olarak katkı sağlayan Oğuz’un alanında 75 kitabı, 150 civarında makalesi ve 50’den fazla bildirisi bulunmaktadır.

 

Aralarında WOS kapsamındaki AHCI, SCOPUS ve ulusal düzeyde TÜBİTAK ULAKBİM’in de bulunduğu on iki indeks tarafından kaydedilen ve 35 yıldır yayımlanan Millî Folklor Dergisinin kurucu editörüdür.

 

Sivil toplum kuruluşları ile de çalışmaları bulunan Oğuz, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği öncesinde UNESCO akreditasyonlu Somut Olmayan Kültürel Miras Derneğinin kurucu başkanlığını ve kuruluşundan beri üyesi olduğu İLESAM’ın 1995-1998 yıllarında Başkan Yardımcılığını yapmıştır.

 

Oğuz hâlen UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu ve Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanlıkları, AHBVÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanlığı ve Millî Folklor Dergisi Editörlüğü görevlerini yürütmektedir.