Bu kitap, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı etkisinde gelişen edebiyatımıza ait birbirinden güzel şiirlerden oluşan bir derlemedir. Bu çalışma, aynı zamanda Tanzimat’tan sonra oluşan ve Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Âti, Millî Edebiyat gibi farklı edebî anlayışlara sahip olan edebiyat dönemlerini de gündemimize getirmektedir.