Çağdaş Kazakistan öykülerinden bir derleme niteliğindeki bu eser Kazakistan edebiyatının önemli yazarlarından örnekler sunmaktadır. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti tarafından yayınlanan bu kitap, Çağdaş Kazakistan öykücülüğü ile kardeş edebiyatların öykü türü ekseninde hem tanınmasına hem de karşılaştırılmasına zemin hazırlamaktadır.