Stok: 100

Dede Korkut hikâyeleri uzun bir süre sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılırken daha sonra yazıya dökülmüştür. İlk Dede Korkut yazmaları için farklı tarihler zikredilse de günümüze ulaşan iki el yazması Dede Korkut kitabı mevcuttur. Bunlardan biri Vatikan nüshası olarak bilinen ve altı hikâyeden oluşan nüshadır. Diğeri ise Berlin’de bulunan on iki hikâyeden oluşan Dresden nüshasıdır. Dresden Nüshası esas alınarak hazırlanan bu kitap, konuyla ilgili araştırma yapanlar için kaynak eser niteliğindedir.

Eskişehir Web Tasarım