Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından hazırlatılan bu sayıda Türkçe ile ilgili siyaset adamları, bilim adamları, yöneticiler ve uzmanlardan 192 makale, inceleme ve araştırma bulunmaktadır. Türkçenin farklı açılardan ele alındığı bu çalışma, aynı zamanda konu ile ilgili araştırma yapanlar için de kaynak eser niteliğindedir.