Stok: 4100

Gaspıralı’nın hayatını vakfettiği “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” fikri, şüphe yok ki Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği uygulaması ile geniş bir coğrafyayı harekete geçirerek hayata geçmiştir. Kültür Başkentliği etkinliklerinden biri olarak gerçekleştirilen “100. Yıldönümünde Gaspıralı İsmail Bey Sempozyumu” onun birçok yönden tanınmasına katkı sağlamıştır. Sempozyumda sunulan bildirilerden oluşan bu kitap, Gaspıralı hakkında yapılan çalışmaları bir araya getirmesi bakımından büyük öneme sahiptir.